Nieuwsbrief 2019/2020

Nieuwsbrief 2019/2020

  Aan: Leden & Belangstellenden van Badmintonclub Oldemarkt

 Op woensdag 04 september 2019 starten de junioren en senioren met een nieuw seizoen.

Zo hopen we onze badmintonleden weer sportief in actie te zien in zalencentrum ’Dalzicht, Frieseweg 39 te Oldemarkt. Telnr: 0561-450730.

Het badmintonseizoen duurt tot eind mei2019 en in principe elke woensdag. Zie website.

Woensdag:  Voor de Jeugd en Senioren  van 20.00u tot 21.30u

De contributie loopt van 1 sept. tot 31 aug.:

 Jeugd en Junioren 96 euro per jaar. (Of 12 x 8,- per maand)

 Senioren 102 euro per jaar. ( Of 12 x 8,50  per maand).

De opzeg termijn bedraagt 3 maanden.

Jullie worden verzocht het bedrag, over te maken op bankrekening NL 76 RABO 036.12.25.911 t.a.v. “Badmintonclub Oldemarkt” te Oldemarkt. Dit kan per maand of ineens in september. Indien je per maand wenst te betalen dan gaarne een automatische bank opdracht aanmaken.

Alle nieuwkomers mogen het de eerste 2 keer gratis en geheel vrijblijvend “proberen” om te kijken of het een sport is die bij hen past. Voor deze mensen heeft de vereniging rackets! Draag wel zaalschoenen ter voorkoming van blessures.

Voor leden die familie of vrienden meenemen om zomaar een keertje te badmintonnen rekenen we 4.00 euro p.p. per avond.

Dit jaar doen we mee met de ledenwerf actie probeer badminton nu. In september worden er huis aan huis flyers bezorgd maar via deze link  https://www.probeerbadminton.nu/noord/ kun al kijken wat het inhoud en vrienden familie op de hoogte brengen. Hopelijk melden zich via deze actie nieuwe leden aan.

Mededelingen van de BC Oldemarkt, o.a. over het houden van toernooien e.d., zijn te vinden op de website: www.badmintonoldemarkt.nl  

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Fred Jonkman Voorzitter 0561-452497
Ralf Smeets Organisator 06-34201068
Richard Ludwig Webmaster 06-28259473    

Senioren dorpen competitie wordt geregeld door Lisanne ten Have.

 Badminton shirts: Mochten er nog leden zijn die een shirt willen kopen a 25 euro dan kunnen zij dit tot eind september kenbaar maken. Passen voor de juiste maat kan aan de krukmansveldweg nr8. Gaarne even bellen voor een afspraak.

Vergeet niet je e-mail adres door te geven aan Fred Jonkman info@badmintonoldemarkt.nl , zodat de mededelingen via e-mail verstuurt kunnen worden.

 Ten slotte wens ik iedereen namens het bestuur, een sportief en vooral gezellig badmintonseizoen toe.

FRED

bcoldemarkt